Szukaj na stronie :

BIP

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ

 

STATUS PRAWNY    

 

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej organem tworzącym jest Gmina Miasto Mysłowice.

DANE TELEADRESOWE    

 Kontakt  

Adresy skrzynki ePUAP:

/SPZOZSZPITALNr2MYS/SkrytkaESP
/SPZOZSZPITALNr2MYS/domyslna 

STRUKTURA ORGANIZACYJNA    

W załączniku Schemat Organizacyjny

RADA SPOLECZNA    

 SKŁAD RADY SPOŁECZNEJ SP ZOZ SZPITAL NR 2 IM. DR. TADEUSZA BOCZONIA

 

KADENCJA 2011 – 2015
Przewodniczący Rady Społecznej – Grzegorz Brzoska
Członkowie:
Dorota Biadała
Bernard Pastuszka
Grzegorz Łukaszek
Zbigniew Witosiński
Sebastian Roncoszek
 
SKŁAD RADY SPOŁECZNEJ SP ZOZ SZPITAL NR 2
IM. DR. TADEUSZA BOCZONIA
KADENCJA 2015 – 2019
Przewodniczący Rady Społecznej – Grzegorz Brzoska
Członkowie:
Idalia Reczko
Grzegorz Łukaszek
Teresa Bialucha
Józef Zajkowski
Dorota Konieczny - Simela
 
SKŁAD RADY SPOŁECZNEJ SP ZOZ SZPITAL NR 2
IM. DR. TADEUSZA BOCZONIA
KADENCJA 2019-2023
Przewodniczący    Wojciech Chmiel
członkowie:
Idalia Reczko
Jacek Szołtysek
Grzegorz Łukaszek
Piotr Styczeń
Dorian Mateja 
 

 

ZARZĄD SZPITALA    

 

Grzegorz Nowak
Dyrektor

lek. med. Paweł Lorek
Zastępca Dyrektora ds. Lecznictwa 

Bożena Kostek
Główny Księgowy

 

STATUT    

Uchwały   

REGULAMINY    

 Regulaminy  

SPRAWOZDANIE FINANSOWE    

Sprawozdania

KARTA PRAW PACJENTA    

Karta Praw Pacjenta dostępna w formacie PDF

Ogłoszenia 

 

 

Otwarty nabór na partnerów do projektu:

Dyrektor Szpitala nr 2 im. T. Boczonia w Mysłowicach ogłasza nabór Partnerów w celu realizacji projektu na konkurs nr RPSL.02.01.00-IZ.01-24-376/20  w ramach Osi Priorytetowej II Cyfrowe Śląskie, Działania 2.1 Wsparcie rozwoju cyfrowych usług publicznych dla 3. typu projektu – Tworzenie systemów i aplikacji przyczyniających się do zwiększenia dostępu do cyfrowych usług publicznych z obszaru e-zdrowia. 

załączniki

1.Formularz oferty

2.OGŁOSZENIE

3.Regulamin naboru

Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszych ofert w ramach wyboru partnerów

w realizacji projektu na konkurs nr RPSL.02.01.00-IZ.01-24-376/20  w ramach Osi Priorytetowej II Cyfrowe Śląskie, Działania 2.1 Wsparcie rozwoju cyfrowych usług publicznych dla 3. typu projektu – Tworzenie systemów i aplikacji przyczyniających się do zwiększenia dostępu do cyfrowych usług publicznych z obszaru e-zdrowia. Ogłoszeni w plikach wybór oferty.

 

INFORMACJA

PREZYDENT MIASTA MYSŁOWICE

ogłasza konkurs na stanowisko Dyrektora

Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Szpital nr 2

im. dr Tadeusza Boczonia w Mysłowicach ul. Bytomska 41

Szczegółowe informacje znajdują się w załącznikach oraz na stronie www.bip.myslowice.pl 

 załącznik nr 1 widoczny w menu pobierania. 

 

Aktualizacja 27/04/2020

 

 INFORMACJA

PREZYDENT MIASTA MYSŁOWICE

ogłasza konkurs na stanowisko Dyrektora

Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Szpital nr 2

im. dr Tadeusza Boczonia w Mysłowicach ul. Bytomska 41 - KONKURS ODWOŁANY

Szczegółowe informacje znajdują się w załącznikach oraz na stronie www.bip.myslowice.pl

Załącznik nr 1

Załącznik nr 2

Załącznik nr 3

W związku z decyzją Pana Prezydenta - konkurs na stanowisko Dyrektora został odwołany.

Aktualizacja na dzień: 25/03/2020r.

INFORMACJA

o wynikach konkursu na stanowisko

Zastępcy Dyrektora ds. Lecznictwa

Dyrektor Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Szpital Nr 2 im. dr. Tadeusza Boczonia w Mysłowicach informuje, że w wyniku przeprowadzonego konkursu na stanowisko Zastępcy Dyrektora ds. Lecznictwa wybrany został: Pan Paweł Lorek.

UZASADNIENIE

Kandydat spełnił wymagania formalno–prawne oraz wymagania co do wykształcenia stawiane w ogłoszeniu o konkursie, posiada umiejętności niezbędne do pełnienia funkcji zastępcy kierownika do spraw lecznictwa podmiotu leczniczego. Wykazał się znajomością przepisów niezbędną do zatrudnienia na w/w stanowisku.

Posiadana przez Kandydata wiedza i doświadczenie zawodowe oraz dotychczasowy przebieg kariery zawodowej, wskazuje na należytą znajomość zagadnień praktycznych związanych

 

z zarządzaniem, w tym jednostkami ochrony zdrowia.

UWAGA!

 

W związku z okresem urlopowym zmianie ulega termin posiedzenia Komisji Konkursowej do wyboru kandydata na stanowisko Z-cy Dyrektora ds. Lecznictwa SP ZOZ Szpitala Nr 2 w Mysłowicach, który został ustalony na dzień 01.07.2019 r. Wyznaczono nowy termin posiedzenia Komisji Konkursowej i rozpatrzenia zgłoszonych kandydatur na dzień 27.08.2019 r.  Zmianie ulega również termin składania dokumentów aplikacyjnych przez kandydatów z 24.06.2019 r. na 30.06.2019 r. 

 

Dyrektor Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Szpital Nr 2 im. dr. Tadeusza Boczonia w Mysłowicach, ul. Bytomska 41, 41 – 400 Mysłowice ogłasza konkurs na stanowisko:

Zastępcy Dyrektora ds. Lecznictwa

Kandydaci zgłaszający się do konkursu powinni spełniać wymogi określone w części I pkt 1 Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 20 lipca 2011 r. w sprawie kwalifikacji wymaganych od pracowników na poszczególnych rodzajach stanowisk pracy w podmiotach leczniczych niebędących przedsiębiorcami (Dz. U. 2011 Nr 151, poz. 896).

Konkurs przeprowadzany w oparciu o: art. 49 ust. 1 pkt 2 i ust. 2 Ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. 2018.2190 t.j. z późn. zm.), Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 6 lutego 2012 r. w sprawie sposobu przeprowadzania konkursu na niektóre stanowiska kierownicze w podmiocie leczniczym niebędącym przedsiębiorcą

(Dz. U. 2018.393 t.j.) oraz Regulamin przeprowadzania konkursu na stanowisko Zastępcy Dyrektora ds. Lecznictwa Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Szpital Nr 2 im. dr. Tadeusza Boczonia w Mysłowicach (regulamin Komisji Konkursowej). 

 TREŚĆ OGŁOSZENIA W ZAŁĄCZNIKU KONKURS DL 20190617

  


DOSTĘPNOŚĆ DLA OSÓB ZE SZCZEGÓLNYMI POTRZEBAMI 

Realizując postanowienia art. 10 ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych (Dz. U. z 2019 r. poz. 848) przygotowaliśmy dla Państwa zakładkę DOSTĘPNOŚĆ, abyście Państwo w łatwy sposób mogli dotrzeć do informacji, których poszukujecie.

Sekcja podzielona jest na 5 części:

1. Zespół ds. dostępności

2. Plan działania na rzecz poprawy zapewnienia dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami SP ZOZ Szpitala Nr 2 im. dr. T. Boczonia w Mysłowicach na lata 2021-2025

3. Deklaracja dostępności

4. Wykaz podmiotów wspierających osoby ze szczególnymi potrzebami

5. Raport o stanie zapewniania dostępności podmiotu publicznego

 

 

REDAKCJA BIP    

 

Redakcja  Biuletynu Informacji Publicznej
 
DMC Firewall is developed by Dean Marshall Consultancy Ltd