Szukaj na stronie :

DAROWIZNY

Szanowni Państwo. 

Zachęcamy Państwa do przekazywania darowizn na rzecz Naszego Szpitala.

PRZYJMOWANIE DAROWIZN PIENIĘŻNYCH

Przyjęcie darowizny pieniężnej przez Szpital może nastąpić w formie przelewu na bieżący rachunek bankowy lub wpłaty gotówki do kasy.

PRZYJMOWANIE DAROWIZN RZECZOWYCH

Przyjmowane są darowizny rzeczowe w postaci m.in. leków, materiałów opatrunkowych, sprzętu RTV, sprzętu AGD, sprzętu informatycznego, materiałów biurowych, książek i innych nie stanowiących aparatury i sprzętu medycznego. Podstawą przyjęcia darowizny i sporządzenia protokołu jej przyjęcia jest umowa/akt darowizny podpisana przez obie strony wraz z OŚWIADCZENIEM DARCZYŃCY.

 

PRZYJMOWANIE DAROWIZNY NOWEJ APARATURY I SPRZĘTU MEDYCZNEGO

1. Przyjęcie darowizny nowej aparatury i sprzętu medycznego przez Szpital może nastąpić, jeżeli spełnione są następujące warunki:

przedmiot darowizny nie jest obciążony prawami osób trzecich

o przedmiocie darowizny została sporządzona Opinia Techniczno – Ekonomiczna uwzględniająca:

ocenę warunków wykorzystania darowanej aparatury i sprzętu medycznego przez Szpital z uwzględnieniem kosztów eksploatacji

przystosowanie pomieszczeń Szpitala dla darowanej aparatury i sprzętu medycznego

parametry techniczne aparatury i sprzętu medycznego

przedmiot darowizny posiada ważne świadectwo dopuszczalności do stosowania w podmiotach leczniczych

przedmiot darowizny jest wolny od wad prawnych i fizycznych

umowa darowizny nie ma charakteru umowy wiązanej

umowa darowizny zostanie zawarta pomiędzy Dyrektorem Szpitala a Darczyńcą.

2. Przyjęcie darowizny nowej aparatury i sprzętu medycznego przez Szpital może nastąpić wyłącznie na podstawie pisemnego oświadczenia Darczyńcy, że posiada on tytuł prawny do rozporządzania przedmiotem darowizny.

3. Umowę darowizny należy sporządzić w formie pisemnej.

4. Przedmiot darowizny nie może ze względu na technologię stanowić zagrożenia dla życia lub zdrowia ludzkiego.

 

Nazwa podmiotu: Szpital nr 2 w Mysłowicach

Nr konta: 95 1240 4315 1111 0000 5295 4065

Bank: Pekao S.A. Oddział w Mysłowicach

Tytułem: darowizna na rzecz Szpitala

 

 

DMC Firewall is developed by Dean Marshall Consultancy Ltd