Szukaj na stronie :

Apteka

 

Do zadań Apteki szpitalnej należy:

a) zaopatrywanie w  gotowe leki, recepturowe oraz materiały i preparaty opatrunkowe osób przebywających w szpitalu;
b) wydawanie leków i artykułów sanitarnych na podstawie receptariusza oddziałowego podpisanego przez kierowników oddziału;
c) utrzymanie i właściwe przechowywanie normatywnych zapasów leków i artykułów sanitarnych;
d) sporządzanie leków recepturowych i wytwarzanie leków gotowych określonych w odpowiednich przepisach;
e) sprawdzanie jakości i tożsamości leków gotowych i recepturowych;
f) udzielanie lekarzom zatrudnionym w komórkach organizacyjnych Zakładu informacji o lekach, znajdujących się w dyspozycji Apteki szpitalnej oraz o nowych lekach wprowadzonych do obrotu;
g) nadzór nad gospodarką lekami w oddziałach szpitalnych i poradniach specjalistycznych zaopatrywanych w leki i artykuły sanitarne przez aptekę szpitalną;
h) kontrola zapotrzebowań leków co do zgodności z obowiązującym receptariuszem szpitalnym;
i) opracowywanie wraz z Zespołem Terapeutycznym oraz wnoszenie propozycji zmian do Receptariusza Szpitalnego;
j) prowadzenie szczegółowego rozchodu leków, materiałów uzyskiwanych zgodnie z zawartymi umowami z zakresu Programów Zdrowotnych, prowadzenie w ww. zakresie sprawozdań, zapotrzebowań i innych zadań określonych w umowach;
k) zaopatrywanie komórek zakładu w środki dezynfekcyjne.

DMC Firewall is a Joomla Security extension!