Szukaj na stronie :

O projekcie

Nasz szpital zmienił się nie do poznania. Wystarczyło pół roku oraz prawie 10 milionów złotych

Zakończył się remont Szpitala Miejskiego nr 2 im. dr. Tadeusza Boczonia w Mysłowicach. Dzięki wsparciu Urzędu Miasta w Mysłowicach oraz środkom z funduszy norweskich, lecznica przeszła kompleksową termomodernizację i zyskała odnawialne źródła energii. Dodatkowo, Miasto sfinansowało także remont budynku oddziału wewnętrznego. Wartość całego przedsięwzięcia to blisko 10 mln zł.

Mysłowicka „dwójka" skończyła sto lat. Znakomita część tworzącego ją kompleksu ma zabytkowy charakter. Stąd potrzeba zastosowania odpowiednich technologii ciepłowniczych. Gruntownego remontu wymagały też wnętrza budynku, w których mieści się m.in. apteka, recepcja, i oddział wewnętrzny. Wykonawcą prac była spółka Meritum Grupa Budowlana, którą Szpital wyłonił w przetargu.

Dwie części dla lepszej całości

Całe przedsięwzięcie dzieli się na dwie zależne od siebie części. Pierwsza dotyczy termomodernizacji i odnawialnych źródeł energii. Na ten cel Szpital pozyskał pieniądze ze środków norweskich. Druga skupiła się na remoncie budynku A.

Prawie 80 proc. dofinansowania z Funduszy Norweskich

Projekt pod nazwą „Podniesienie efektywności energetycznej obiektów SP ZOZ Szpitala nr 2 im. dr Tadeusza Boczonia w Mysłowicach poprzez termomodernizację i zastosowanie odnawialnych źródeł energii" w ramach Mechanizmu Finansowego EOG na lata 2009-2014 dla programu operacyjnego PL04 „Oszczędzania energii i promowanie odnawialnych źródeł energii" zakładał ocieplenie ścian i stropów krańcowych budynków, wymianę zewnętrznej stolarki drzwiowej i okiennej, wymianę instalacji centralnego ogrzewania wodnego i ciepłej wody użytkowej, montaż urządzeń do korzystania z energii słonecznej oraz montaż oświetlenia. Jego całkowita wartość to 4.782.793,46 zł. Wysokość dofinansowania z funduszy norweskich wynosiła 76,6% kosztów kwalifikowanych (3.264.275,54 zł). Dzięki tej inwestycji oszczędność na energii może wynieść nawet 400 tys. zł rocznie.

Dodatkowo zyskała interna

Druga część remontu, którą w całości sfinansował mysłowicki Magistrat, obejmowała remont wnętrza budynku interny. Zakładał on przebudowę pierwszego i drugiego piętra właśnie dla potrzeb oddziału wewnętrznego, przebudowę pomieszczeń apteki szpitalnej i laboratorium oraz dostosowanie ich do odpowiednich wymogów, a całego obiektu - do wymogów przepisów przeciwpożarowych. Całość kosztowała 5,7 mln zł.

- Szpital nr 2 to placówka miejska i naszym zadaniem jest dbać o to, by jej pacjenci mieli zagwarantowane możliwie najlepsze warunki pobytu na czas hospitalizacji. Remonty i doposażanie szpitala są więc niezbędne. Ponad rok temu dofinansowaliśmy zakup sprzętu na oddziały okulistyczny i urazowy, niebawem, dzięki pozyskanemu przez Szpital dofinansowaniu, kolejny sprzęt, tym razem do diagnostyki kardiologicznej, trafił na oddział wewnętrzny. Cieszy fakt, że tak wiele już udało się zrobić. Mam nadzieję, że kolejna inwestycja, a mówimy tu o naprawdę dużym nakładzie finansowym, przyniesie wymierne korzyści, zarówno dla pacjentów jak i dla samego Szpitala - komentuje Edward Lasok, prezydent Mysłowic.

Szpital w trakcie remontu

Mariusz Wołosz, dyrektor Szpitala nr 2 nie ukrywa, że tak duży zakres prac miał niewielki wpływ na funkcjonowanie Szpitala. – Przez odpowiednie ustalenie harmonogramu prac, staraliśmy się go zminimalizować. Komfort pacjentów nie został obniżony dzięki zastosowaniu szczelnych przegród oddzielających miejsca remontowane oraz wyznaczenie oddzielnych dróg komunikacyjnych dla prowadzonego remontu i działalności leczniczej – mówi dyrektor.

SP ZOZ Szpital nr 2 im. dr. T. Boczonia w Mysłowicach w ramach programu operacyjnego PL04 „Oszczędzanie energii i promowanie odnawialnych źródeł energii”, którego celem jest redukcja emisji gazów cieplarnianych i zanieczyszczeń powietrza oraz zwiększenie udziału energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych w ogólnym bilansie zużycia energii otrzymał dofinansowanie na projekt:

Tytuł projektu: „Podniesienie efektywności energetycznej obiektów SP ZOZ Szpitala nr 2 im. dr Tadeusza Boczonia w Mysłowicach poprzez termomodernizację i zastosowanie odnawialnych źródeł energii„

• Dlaczego realizacja projektu jest konieczna?

Istniejące budynki są zrealizowane w dawnej technice mało energooszczędnej, zainstalowane urządzenia grzewcze i elektryczne są bardzo wyeksploatowane.

• Co jest celem projektu?

Celami projektu są:

- poprawa efektywności energetycznej w budynkach,

- wzrost produkcji energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych.

• Jakie efekty przyniesie realizacja projektu?

Ogólnymi efektami realizacji projektu będą:

- ograniczenie emisji lub uniknięta emisja CO2 : 942,51 Mg/rok,

- produkcja energii ze źródeł odnawialnych 60,012 MWh/rok.

Rezultaty projektu to:

- zwiększenie liczby termomodernizowanych budynków użyteczności publicznej: 3 szt.,

- zwiększenie liczby zainstalowanych maszyn, urządzeń lub instalacji wykorzystujących energię ze źródeł odnawialnych: 63 szt.,

- zwiększenie mocy zainstalowanych maszyn, urządzeń lub instalacji wykorzystujących energię ze źródeł odnawialnych: 0,07344 MW.

• Przedmiotem projektu jest:

- ocieplenie ścian zewnętrznych i stropów budynków,

- wymiana zewnętrznej stolarki drzwiowej i okiennej,

- wymiana instalacji centralnego ogrzewania i ciepłej wody użytkowej, wraz z przebudową lokalnej sieci ciepłowniczej,

- montaż urządzeń do korzystania z energii słonecznej,

- montaż pomp ciepła,

- modernizacja instalacji wentylacyjnych,

- instalacja energooszczędnego oświetlenia.

• Beneficjenci korzyści płynących z projektu.

Głównymi beneficjentami projektu będą mieszkańcy miasta Mysłowice oraz innych gmin, którzy korzystają z usług Beneficjenta.

Realizacja projektu korzystna będzie również dla personelu szpitalnego z uwagi na zwiększenie komfortu wykonywania usług medycznych oraz dla organu zarządzającego szpitalem z uwagi na redukcję kosztów eksploatacji obiektów, generalnie poprzez redukcję ilości zużytej energii.

DMC Firewall is a Joomla Security extension!