Szukaj na stronie :

Oferty Pracy

OFERTA PRACY (aktualizacja)

Zatrudnimy lekarzy internistów na podstawie umowy o prace oraz na umowy kontraktowe na dyżury na oddziale wewnętrznym,

Zatrudnimy lekarzy anestezjologów na podstawie umowy o prace oraz na umowy kontraktowe na dyżury w naszej Jednostce. 


 

OFERTA PRACY

Zatrudnimy lekarzy internistów na podstawie umowy o prace oraz na umowy kontraktowe na dyżury na oddziale wewnętrznym i IP.

Zatrudnimy lekarzy specjalistów na oddział urazowo-ortopedyczny ze specjalizacją chirurgii urazowo - ortopedycznej i traumatologii narządu ruchu.

 

O G Ł O S Z E N I E

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Szpital nr 2 im dr. Tadeusza Boczonia w Mysłowicach ogłasza nabór na stanowisko:  PIELĘGNIARKA

1.       Kompetencje  niezbędne: wykształcenie średnie

2.       Kompetencje pożądane:  wykształcenie wyższe / specjalizacja

3.       Zakres zadań wykonywanych na stanowisku:

·         Świadczenia wysokowydajnych, profesjonalnych świadczeń z zakresu pielęgniarstwa w celu  zapewnienia kompleksowej opieki powierzonym jej pacjentom.

·         Świadczenia bezpośredniej opieki osobom hospitalizowanym poprzez pomoc w osiąganiu zdolności do samodzielnego zaspokajania potrzeb biologicznych, psychicznych, społecznych i kulturowych oraz współdziałanie w medycznych zabiegach diagnostycznych i leczniczych.

4.       Oferujemy:

·         Zatrudnienie w oparciu o umowę o pracę lub umowę zlecenie

5.       Wymagane dokumenty:

·         List motywacyjny uwzględniający nazwę stanowiska, o które ubiega się kandydat

·         CV z klauzulą  dot. przetwarzania danych osobowych (…)

·         Podpisany kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o pracę (…)

·         Kserokopie dyplomu lub świadectwa  potwierdzających wykształcenie

·         Kserokopie dokumentów potwierdzających kwalifikacje zawodowe wymagane na danym stanowisku(dyplom ukończenia szkoły, prawo wykonywania zawodu)

6.       Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać w : 

·         w Dziale Kadr i Płac  SP ZOZ Szpitala nr 2

·         pocztą elektroniczną na adres Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.  

Kandydaci, których dokumenty aplikacyjne spełniają wymogi formalne zostaną poinformowani telefonicznie o terminie rozmowy kwalifikacyjnej. 

Aplikacje, które wpłyną do SP ZOZ Szpitala nr 2 po upływie w/w terminu, w sposób inny niż określony w ogłoszeniu lub bez wymaganych dokumentów nie będą rozpatrywane i są niezwłocznie niszczone. 


O G Ł O S Z E N I E

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Szpital nr 2 im dr. Tadeusza Boczonia w Mysłowicach ogłasza nabór na stanowisko:  lekarz, lekarz specjalista chorób wewnętrznych, chirurgii urazowo-ortopedycznej, chirurgii ogólnej

1.       Kompetencje  niezbędne: wykształcenie wyższe

2.       Kompetencje pożądane:   specjalizacja

3.       Zakres zadań wykonywanych na stanowisku:

Zapewnienie pacjentom podstawowej oraz specjalistycznej opieki zdrowotnej, poprzez ocenę stanu zdrowia, przeprowadzenie specjalistycznych badań lekarskich. Zadaniem Lekarza jest diagnozowanie choroby oraz ustalenie planu leczenia pacjenta.

4.       Oferujemy:

·         Zatrudnienie w oparciu o umowę o pracę lub umowę kontraktową

5.       Wymagane dokumenty:

·         List motywacyjny uwzględniający nazwę stanowiska, o które ubiega się kandydat

·         CV z klauzulą  dot. przetwarzania danych osobowych (…)

·         Podpisany kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o pracę (…)

·         Kserokopie dyplomu lub świadectwa  potwierdzających wykształcenie

·         Kserokopie dokumentów potwierdzających kwalifikacje zawodowe wymagane na danym stanowisku(dyplom ukończenia szkoły, prawo wykonywania zawodu,dyplom specjalizacji)

6.       Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać w : 

·         w Dziale Kadr i Płac  SP ZOZ Szpitala nr 2

·         pocztą elektroniczną na adres Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.  

Kandydaci, których dokumenty aplikacyjne spełniają wymogi formalne zostaną poinformowani telefonicznie o terminie rozmowy kwalifikacyjnej.  


 

 

Prosimy o wpisanie w dokumentach aplikacyjnych następującej klauzuli:

"Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez SP ZOZ Szpital nr 2 im. dr. T. Boczonia   w Mysłowicach podanych przez mnie danych osobowych, w tym wizerunku dla potrzeb niezbędnych do realizacji aktualnego procesu rekrutacji, zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.”

Jednocześnie informujemy, iż dokumenty nie opatrzone w/w  klauzulą nie będą brały  udziału w procesie rekrutacji i będą natychmiastowo niszczone.

 


KLAUZULA INFORMACYJNA  DLA KANDYDATÓW DO PRACY

Spełniając obowiązek informacyjny wynikający z art. 13 rozporządzenia RODO  Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Szpital nr 2 im. dr. T. Boczonia  w Mysłowicach informuje, że:  

1. Administratorem Państwa danych osobowych przetwarzanych w ramach procesu rekrutacji jest Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Szpital nr 2 im. dr. T. Boczonia                       w Mysłowicach ul. Bytomska 41. tel. 72 31833348 mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

2. W sprawie swoich danych osobowych mogą  Państwo skontaktować się z wyznaczonym Inspektorem Ochrony Danych Osobowych pisząc na adres szpitala lub telefonicznie pod numerem: 723182011 albo drogą mailową: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

3. Państwa dane osobowe w zakresie wskazanym w przepisach prawa pracy (art. 22 1KP) będą przetwarzane w celu przeprowadzenia obecnego postępowania rekrutacyjnego zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. b RODO, natomiast pozostałe dane przetwarzane będą na podstawie wyrażonej przez Państwa zgody (art. 6 ust. 1 lit. a oraz art. 9 ust. 2 lit. a RODO). Wyrażona przez Państwa zgoda jest dobrowolna. Przysługuje Państwu prawo cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. Dokumenty aplikacyjne niezawierające zgody na przetwarzanie danych osobowych nie będą oceniane w procesie rekrutacji. 

4. Państwa dane osobowe będą udostępnione pracownikom działu kadr i płac  oraz innym osobom odpowiedzialnym za prowadzenie procesu rekrutacji, na podstawie udzielonego upoważnienia.  

5. Po zakończonym procesie rekrutacji Państwa dane zostaną zniszczone. 

6. W każdej chwili mogę Państwo skorzystać z przysługujących Państwu praw tj. uzyskać dostęp do danych, żądać od administratora ich sprostowania i uzupełnienia, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przeniesienia danych. Mogą Państwo wyrazić sprzeciw wobec przetwarzania. W przypadku podejrzenia, iż Państwa dane przetwarzane są niezgodnie z obowiązującymi przepisami, Przysługuje Państwu prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych ul. Stawki 2 , 00-193 Warszawa. 

7. Podanie przez Państwa danych osobowych w zakresie wynikającym z art. 221 Kodeksu pracy jest niezbędne, aby uczestniczyć w postępowaniu rekrutacyjnym. Podanie przez Państwa innych danych jest dobrowolne.

 

 

 

 

 

Attachments:
FileDescriptionFile size
Download this file (KWESTIONARIUSZ OSOBOWY.docx)KWESTIONARIUSZ OSOBOWY.docx 27 kB
DMC Firewall is a Joomla Security extension!