Szukaj na stronie :

Prawa Pacjenta

 
 PRAWA PACJENTA W SP ZOZ SZPITAL NR 2 IM. T. BOCZONIA W MYSŁOWICACH
 
Każdy pacjent ma prawo do uzyskania informacji od lekarza, pielęgniarki o przysługujących mu prawach.
1. Pacjent hospitalizowany w SP ZOZ Szpital Nr 2 im. T.Boczonia w Mysłowicach  ma prawo do: 
◦ świadczeń zdrowotnych odpowiadających wymaganiom wiedzy medycznej i potrzebom pacjenta, udzielanych na poziomie, na jaki pozwalają posiadane przez Szpital zasoby ludzkie, rzeczowe i finansowe,
◦ wyrażenia zgody lub odmowy na świadczenia zdrowotne zalecane przez lekarza po uzyskaniu rzetelnej informacji dotyczącej metod leczenia i rokowania,
◦ zgłoszenia sprzeciwu wobec opinii lub orzeczenia lekarskiego,
◦ środków farmaceutycznych i materiałów medycznych, 
◦ zgłaszania działań niepożądanych produktów leczniczych, 
◦ wyżywienia odpowiedniego do stanu zdrowia podczas hospitalizacji,
◦ intymności, poszanowania godności osobistej, własnych przekonań religijnych i zasad moralnych w trakcie udzielania świadczeń zdrowotnych,
◦ poszanowania życia prywatnego i rodzinnego,
◦ kontaktu osobistego, kontaktu telefonicznego lub korespondencyjnego z osobami 
z zewnątrz, lecz nie może to zakłócać porządku i organizacji pracy w Szpitalu oraz obciążać finansowo Szpital,
◦ dodatkowej opieki pielęgnacyjnej sprawowanej przez osobę bliską lub inną wskazaną przez siebie, chyba że jest to niemożliwe ze względów epidemiologicznych lub zakłóca w znacznym stopniu pracę Szpitala,
◦ opieki duszpasterskiej,
◦ informacji o swoim stanie swojego zdrowia, a w tym proponowanym leczeniu, terapii 
i procedurach zabiegowych oraz o ryzyku i korzyściach wynikających z ich stosowania,
◦ do przechowywania wartościowych rzeczy w depozycie szpitalnym,
◦ dokumentacji medycznej dotyczącej stanu zdrowia oraz udzielonych świadczeń zdrowotnych,
◦ informacji zawierających dane o personelu (imię, nazwisko, stanowisko i miejsce zatrudnienia) realizującego świadczenia. 
2. Pacjent ma prawo wskazać osobę, którą można informować o jego stanie zdrowia.
3. Pacjent ma prawo do ochrony danych zawartych w dokumentacji medycznej oraz innych związanych z udzielaniem świadczeń zdrowotnych.
◦ każda informacja o stanie zdrowia pacjenta jest jego dobrem osobistym prawnie chronionym. 
4. Wszyscy pracownicy Szpitala są zobowiązani do zachowania tajemnicy zawodowej
 i całkowitej dyskrecji z uwzględnieniem wyjątków przewidzianych w przepisach prawa.
5. Pacjent ma prawo do wyrażenia w formie pisemnej zgody na uczestnictwo w eksperymencie medycznym po uprzednim uzyskaniu informacji o celach, sposobach i warunkach prowadzenia eksperymentu, spodziewanych korzyściach leczniczych lub poznawczych, ryzyku oraz o możliwości odstąpienia od udziału w eksperymencie, w każdym jego stadium.
6. Pacjent ma prawo do wyrażania w formie pisemnej zgody na uczestnictwo w badaniu klinicznym, po wcześniejszym uzyskaniu informacji dotyczących istoty, znaczenia, skutków i ryzyka związanego z badaniem klinicznym oraz o możliwości odstąpienia od udziału 
w badaniu w każdej chwili. 
7. Pacjent ma prawo żądać, aby w sytuacji pogorszenia się stanu zdrowia powodującego zagrożenie życia, Szpital niezwłocznie zawiadomił wskazane osoby lub instytucje.
8. Pacjentom nieletnim przysługują prawa takie same jak dorosłemu, z tą różnicą, że informacja o stanie zdrowia jest przekazywana przedstawicielom ustawowym. Oni również decydują o zgodzie lub odmowie zgody na przeprowadzone zabiegi i badania. W przypadku gdy nieletni pacjent ukończy 16 rok życia, ma prawo do współuczestniczenia 
w podejmowaniu decyzji. 
 
KONTAKT DO RZECZNIKA PRAW PACJENTA - BARTŁOMIEJ CHMIELOWIEC
Biuro Rzecznika Praw Pacjenta, ul. Młynarska 46, 01-171 Warszawa
    • e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
    • faksem pod nr 22 532-82-30
    • osobiście w siedzibie Biura:
      w poniedziałki w godz. 9.00-18.00
             od wtorku do piątku w godz. 9.00-15.00
 
      więcej informacji: http://www.bpp.gov.pl/kontakt/zlozenie-skargi-wniosku-i-petycji/
      Ogólnopolska bezpłatna infolinia Rzecznika Praw Pacjenta - tel. 800 – 190 - 590 (czynna pn. - pt.  godz. 8.00 - 20.00)
Szczegółowe informacje: http://www.rpp.gov.pl/kontakt/mozliwosci-kontaktu/ 
Skargi i wnioski mogą być zgłaszane do Działu Skarg i Wniosków:
• bezpośrednio w siedzibie na ul. Jankego 15A od poniedziałku do piątku – w godzinach od 8:00 do 16:00;
• drogą elektroniczną za pośrednictwem Elektronicznej Skrzynki Podawczej w ramach Elektronicznej Platformy Usług Administracji Publicznej (ePUAP);
• pisemnie na adres:
 
Śląski OW NFZ
ul. Kossutha 13
40–844 Katowice.
 
Szczegółowe informacje w zakresie sposobu składania skarg i wniosków oraz informacje o systemie ubezpieczeń zdrowotnych można uzyskać pod numerami telefonów (od poniedziałku do piątku w godzinach od 8:00 do 15:30):
• 32 735 05 13
• 32 735 05 45
 
Przydatne strony:
Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych
Narodowy Fundusz Zdrowia Śląski Oddział Wojewódzki w Katowicach 
Rzecznik Praw Pacjenta
 
Attachments:
FileDescriptionFile size
Download this file (lex-dz-u-2019-1127-t-j-prawa-pacjenta-i-rzecznik.pdf)lex-dz-u-2019-1127-t-j-prawa-pacjenta-i-rzecznik.pdfPrawa Pacjenta205 kB
Our website is protected by DMC Firewall!